PDF Tisk Email

Společnost se v posledním období rozvíjela i po stránce odborného rozsahu prováděných prací. K původnímu zaměření na pozemní stavby se v současné době přiřadily i stavby inženýrské a péče o vegetační doprovod staveb.Podstatnou část objemu prací tvoří stavby vodohospodářské charakteru úprav toků, hrazení bystřin, rekonstrukce nádrží a revitalizačních opatření. Uvedenému rozšíření bylo také přizpůsobeno technické zázemí a zajištěno potřebné personální zabezpečení kvalifikovanými pracovníky.

Předmět podnikání

Stavební společnost JOPO CONSTRUCTIONS a.s. má v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsány tyto předměty podnikání:

-         provádění staveb, jejich změn a odstraňování
-         realitní činnost
-         specializovaný maloobchod
-         silniční motorová doprava osobní – vnitrostátní příležitostná autobusy
-         přípravné práce pro stavby
-         velkoobchod
-         správa a údržba nemovitostí
-         zprostředkování obchodu
-         reklamní činnost a marketing
-         poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Jednatel naší společnosti je držitelem „Osvědčení o autorizaci“, které je vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ČKAIT a je tedy „autorizovaným stavitelem v oboru pozemní stavby“.

V roce 2006 prošla naše společnost certifikací jejíž výsledkem bylo získání certifikátu ČSN ISO 9001:2001 pro provádění pozemních staveb, rekonstrukce objektů demoliční práce a zemní práce, úpravy komunikací. Číslo certifikátu SMJ-1665/2006.

 

 

Reference

  • Bily potok
  • Potok Osek
  • Demolice
  • rekonstrukce vily